Cenrādis

Atlīdzība par termiņuzturēšanas atļaujas noformēšanu darbiniekiem

  • Dokumentu noformēšana 1–3 darbiniekiem (valdes loceklis, vadītājs, īpašnieks) – 3000 EUR* par vienu darbinieku, tai skaitā visi viņa ģimenes locekļi (laulātais un nepilngadīgie bērni).
  • Dokumentu noformēšana no 3 līdz 5 darbiniekiem – 2750 EUR*, tai skaitā visi viņa ģimenes locekļi.
  • Dokumentu noformēšana no 5 līdz 10 darbiniekiem – 2500 EUR*, tai skaitā visi viņa ģimenes locekļi.Dokumentu noformēšana 10 darbiniekiem un vairāk – pēc pušu vienošanas.

Atlīdzība par termiņuzturēšanas atļaujas noformēšanu privātpersonām

Dokumentu noformēšana ģimenei 1–5 cilvēki — 3000 EUR* par visu ģimeni (laulātais un nepilngadīgie bērni).
Atsevišķos nekomerciālos gadījumos kompānija ir gatava sniegt juridisku palīdzību uz klientam izdevīgākiem noteikumiem.

Atlīdzība par termiņuzturēšanas atļaujas reģistrāciju (pagarināšanu)

Dokumentu noformēšana ģimenei 1–5 cilvēki – 500 EUR* par visu ģimeni.

* Izņemot pieskaitāmās izmaksas (sk. termiņuzturēšanās atļaujas izdevumi), pieskaitāmo izmaksu summa (valsts nodeva, izdevumi notāram, tulkojumi) tiek aprēķināta uz termiņuzturēšanās atļaujas pamata un atbilstoši cilvēku skaitam.

Izdevumi pašnodarbinātā un individuāla komersanta reģistrācijai Latvijā

€ 300
Pašnodarbinātā persona
Dibināšanas izmaksas, iesk. valsts nodevas
EUR 300
Deklarētā adrese
Nav iekļauta pakalpojumā
Kopējā summa:
EUR 300 + juridiskā adrese
€700
Individuālais komersants
Dibināšanas izmaksas, iesk. valsts nodevas
EUR 700
Deklarētā adrese
Nav iekļauta pakalpojumā
Kopējā summa:
EUR 700 + juridiskā adrese

Izdevumi kompānijas reģistrāciaj Latvijā

€500
Uzņēmumi ar nepilnu pamatkapitālu
Dibināšanas izmaksas, iesk. valsts nodevas
EUR 500
Juridiskā adrese
Nav iekļauta pakalpojumā
Kopējā summa:
EUR 500
€700
Uzņēmums ar pilnu pamatkapitālu
Dibināšanas izmaksas, iesk. valsts nodevas
EUR 500
Juridiskā adrese
EUR 200
Kopējā summa:
EUR 700

Papildu pakalpojumi

Pašreizējo izmaiņu reģistrēšana reģistrā (adreses, nosaukuma un citas informācijas izmaiņas) EUR 200
Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā un PVN numura saņemšana EUR 200
Nodokļu grāmatiņas saņemšana fiziskajai personai kā Latvijas nodokļu rezidentam EUR 100
IK reģistrācijas apliecības iegūšana Komecreģistrā EUR 100
Izraksts no Komercreģistra par IK EUR 70
Juridiskā adrese (atsevišķa no reģistrācijas piekrišana uz gadu) EUR 600
Nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā EUR 500
IK likvidācijas procesa organizēšana (bez grāmatvedības pakalpojumiem) EUR 700
Darījumu juridiskais atbalsts, izstrāde, līgumiskās bāzes koriģēšana, dalība pārrunās EUR 100/stundā
Pretenziju darbs ar parādniekiem, parādu piedziņa, tiesvedība EUR 150/stundā + 3% no piedzītā
Sazinieties ar mani
Atstājiet savus datus, un mēs sazināsimies ar jums