Uzņēmuma reģistrācija Latvijā

Latvijas tiesību akti nenosaka prasības dibinātāju un valdes locekļu skaitam vai dzīvesvietai. Latvijas uzņēmējsabiedrības dibinātāji iegulda savu kapitālu uzņēmuma pamatkapitālā un saņem dividendes atbilstoši viņu pašu kapitāla daļu skaitam.

Depositphotos_131984678_xl-2015-min

Latvija ir vairāku starptautisku organizāciju, tostarp Eiropas Savienības, STO (WTO) locekle un ir Šengenas līguma dalībniece. Dalība Eiropas Savienībā ir ļāvusi Latvijai stiprināt tirdzniecības attiecības Eiropā, vienlaikus saglabājot tradicionāli izveidotās tirdzniecības attiecības ar NVS valstīm.

Uzņēmumu veidi

Latvijā ir vairāki uzņēmumu veidi, no kuriem populārākie ir:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
 • Akciju sabiedrība (AS)

Viena no populārākajām uzņēmumu formām Latvijā ir SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Šādiem uzņēmumiem ir īpašas privilēģijas pamatkapitāla veidošanā, kuru mērķis ir saglabāt jaunu uzņēmējdarbību. Latvijā SIA var būt divu veidu:

 • Mazkapitāla SIA 1-2799 eiro

  • Mazkapitāla SIA ar pamatlīdzekļiem no 1 līdz 2799 eiro.
  • Šādai SIA uzņēmuma reģistrācijas brīdī neprasa samaksāt pamatkapitālu uz uzņēmuma pagaidu bankas kontu.
  • Laika gaitā mazkapitāla sabiedrības pamatkapitāls būtu jāpalielina līdz 2800 eiro vai vairāk.
  • Mazkapitāla SIA ir tiesības par dibinātājiem būt tikai privātpersonām.

 • SIA ar pilnu kapitālu 2800 eiro +

  • SIA ar pilnu kapitālu, t.i., 2800 eiro vai vairāk.
  • Pirms reģistrēt uzņēmumu, ir jāiegulda pamatkapitāls Latvijā, šim nolūkam atverot pagaidu bankas kontu.
  • Kapitālu var izmantot uzņēmuma vajadzībām pēc tā reģistrēšanas Komercreģistrā.
  • Dibinātājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona.

Salīdzinošā tabula uzņēmumiem ar pilnu un nepilnu kapitālu

Kapitāls no 1 līdz 2799 eiro

Kapitāls no 2800 eiro

Izveidojot uzņēmumu, nav nepieciešams bankas konts.
Jums ir nepieciešams bankas konts, vismaz 50% no kapitāla jāiemaksā kontā pirms reģistrācijas.
Maksimums pieci dibinātāji.
Neierobežots dibinātāju skaits.
Dibinātāji ir fiziskās personas.
Viens dibinātājs var būt dalībnieks tikai vienā uzņēmumā ar daļēju kapitālu.
Jebkuri dibinātāji.
Valdes locekļiem vienlaikus jābūt arī uzņēmuma īpašniekiem.
Любое правление, любые владельцы.
ebkura valde, jebkuri īpašnieki.
Pienākums palielināt pamatkapitāla lielumu (2800 eiro) kā peļņu (25% peļņas attiecas uz kapitāla palielināšanu).
Nav pienākuma palielināt pamatkapitālu.
Kapitāla daļu pārdošanas aizliegums līdz kapitāla palielināšanai pilnībā.
Kapitāla daļu brīvā pārdošana.
Uzņēmuma valdes loceklis var saņemt termiņuzturēšanās atļauju pēc uzņēmuma kapitāla pilnīgas apmaksas.
Uzņēmuma valdes loceklis jebkurā laikā var saņemt termiņuzturēšanās atļauju.

Šī uzņēmuma veida priekšrocība ir fakts, ka dibinātāji nav atbildīgi ar savu personīgo īpašumu par uzņēmuma parādiem, un viņu atbildība ir ierobežota ar uzņēmuma īpašumu un aktīviem.

Kas nepieciešams uzņēmuma reģistrācijai Latvijā?

 • Uzņēmuma nosaukums.
 • Uzņēmuma dibinātāja dati (pases kopija, dzīvesvietas adrese).
 • Sīkāka informācija par ieceļamo valdes locekli – fizisko personu, ja tā nav tā pati persona, kas dibina sabiedrību.
 • Uzņēmuma pamatkapitāla lielums, akciju skaits un to nominālvērtība.
 • Īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana reģistrēt juridisko adresi.

Sazinieties ar mani
Atstājiet savus datus, un mēs sazināsimies ar jums