Kontaktinformācija

Latvijas uzņēmums InСube Rīga darbojas juridisko pakalpojumu tirgū kopš 2004. gada. Uzņēmums nodarbojas ar termiņuzturēšanas atļauju un pastāvīgas dzīvesvietas iegūšanas Latvijā juridisko un organizatorisko atbalstu fiziskajām un juridiskajām personām, uzņēmumu un organizāciju personālam.

Ilggadīgā pieredze juridiskajā jomā ļauj uzņēmumam veiksmīgi risināt tipiskus migrācijas jautājumus, ka arī korporatīvās uzņēmējdarbības jautājumus. Mēs organizējam Latvijas uzņēmumu dibināšanu un reģistrēšanu Latvijas nodokļu reģistros, nodrošinām nepieciešamo juridisko atbalstu nodokļu rezidentiem, veicam komercuzņēmumu jurisdikcijas pārcelšanu un komercdarbības paplašināšanu uz Latviju un citām ES valstīm.

Šobrīd kompānija pievērš īpašu uzmanību termiņuzturēšanās atļauju noformēšanai augsti kvalificētiem darbiniekiem IT jomā, kuru trūkums ir krasi jūtams gan Latvijas iekšējā tirgū, gan ES valstīs kopumā.

SIA InCube Rīga,
LV 50003713471
LV66UNLA0050005286939
AS SEB banka, UNLALV2X

Lāčplēša iela 27-6, Rīga, Latvija
LV-1011
info@incube-riga.eu
+371 27000055, +371 29509777

Sazinieties ar mani
Atstājiet savus datus, un mēs sazināsimies ar jums